Klimaprodukt

Klimaprodukt a.s.

EU OP PIK

Informace o projektu

Projekt: Instalace FVE na výrobní objekt firmy Klimaprodukt a.s.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011618
Cíl: Cílem projektu je instalace fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu podniku o výkonu 19,98 kW, který zvýší podíl spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

FVE